JuniorMix-tunnilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja pelien ja leikkien kautta. Samalla harjoitetaan erilaisia lihaskuntoliikkeitä ja motorisia perustaitoja. Tunti kehittää lapsen fyysistä toimintakykyä ja tukee lapsen ikätason mukaista kasvua ja kehitystä.