JuniorMix-tunnilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja pelien ja leikkien kautta. Samalla harjoitetaan erilaisia lihaskuntoliikkeitä ja motorisia perustaitoja. Tunti kehittää lapsen fyysistä toimintakykyä ja tukee lapsen ikätason mukaista kasvua ja kehitystä.

Katso tämän lajin tunnit lukkarista

JuniorMix (jr.) lukujärjestyksessä