Kun liikuntakeskuksesi asiat ovat kunnossa, sinä voit keskittyä olennaiseen ja viihtyä!

Hukassa onkin jo pitkään tiedostettu, että turvallisuus on tärkeä osa onnistunutta liikuntaelämystä. Käytössämme on jo vuosia ollut turvallisuuspäällikköpalvelu, jonka avulla olemme kehittäneet Hukan turvallisuutta systemaattisesti. Yksi konkreettinen osoitus tästä on vuoden 2022 alussa Hukalle Suomen ensimmäisenä liikuntakeskuksena myönnetty Kiinteistön Turvatakuu -sertifikaatti.

Palvelun perusajatuksena on ollut kartoittaa liikuntakeskuksen jokapäiväiseen toimintaan liittyvät riskit ja niiden perusteella luoda toimivat turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmissa varaudutaan tyypillisimpiin riskeihin ja toimintaan negatiivisesti vaikuttaviin asioihin. Paloturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Huolellisuus ja toisten huomioon ottaminen on paras keino välttyä vahingoilta. Yksi turvallisuuspäällikön tavoitteista onkin ollut laatia yhteiset pelisäännöt ja ohjeistukset, joita noudattamalla varmistetaan turvalliset ja mieluisat olosuhteet kaikille.

Jokaisen jäsenen toiminta vaikuttaa kokonaisuuden syntymiseen, joten toivomme kaikkien hukkalaisten osallistuvan turvallisen ympäristön ylläpitämiseen huomiomalla esimerkiksi ryhmäliikuntatunneilla ohjaajien antamat ohjeet.