Tietosuojaseloste

Hukka Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hukka Oy
Y-tunnus: 0210180-9
Isokatu 99
90120 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

info(at)hukka.net

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Hukka Oy:n asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsensopimuksen täytäntöön panemiseksi palveluiden hyödyntämistä varten sekä jäsenyyden ylläpitoon/päivittämiseen liittyvissä tehtävissä tai yhteydenottotarpeissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoihin liitetään vain ne tiedot, jotka henkilö itsestään antaa.Kerättäviä henkilötietoja käytetään Liikuntakeskus Hukan asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Valvontakameratallenteita käytetään turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseen, asianmukaisen käytöksen varmistamiseen, rikosten ennaltaehkäisemiseen sekä tapahtuneiden rikosten selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, kuva, käyntihistoria sekä henkilön laskutustiedot.

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Hukka Oy:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot sinulta itseltäsi.

7. Tietojen luovutus

Henkilötiedot luovutetaan laskutusta, perintää sekä henkilötietojen tarkistusta varten Cash-In Oy:lle. Tiedot luovutetaan myös jäsenyyden vuokraamista varten Dorent Oy:lle sekä tyytyväisyyskyselyiden tekemistä varten Medallia Inc.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista (Medallia Inc.). Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Sähköinen rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Hukka Oy:n valtuuttamilla henkilöillä. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa sijaitsevissa lukituissa kaapeissa. Valvontakameran tallenteet säilytään salasanalla suojatulla erillisellä palvelimella.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus, milloin tahansa, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Hukka Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojesi poistamista;
  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hukka Oy
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Vinski Åström
Isokatu 99
90120 Oulu
info(at)hukka.net

Hukka Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.