Lihaskuntoharjoittelulla terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua

Lihaskuntoharjoittelulla terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua

 • Hukka
 • Lihasvoima on terveyden ja toimintakyvyn kivijalka. Lihasten merkityksen huomaakin usein vasta kun menetämme toimintakyvyn loukkaantumisen tai vakavan sairastumisen seurauksena. Kun kyky nousta tuolilta, kävellä tai nostaa raskaita esineitä heikkenee tulee huomanneeksi, kuinka tärkeä hyvä lihaskunto on jo pelkästään arkisista asioita selviytymisessä.

  Sen lisäksi, että hyvä lihaskunto ja säännöllinen lihaskuntoharjoittelu tukevat meidän fyysistä terveyttä ja toimintakykyä, parantaa se myös kehonkoostumusta, tukee painonhallinnassa ja hidastaa ikääntymistä. Lisäksi säännöllisellä lihaskuntoharjoittelulla on positiivisia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin ja aivojen toimintaan.

  Lihaskunnon vaikutus terveyteen

  Kehomme on suunniteltu liikkumaan ja se ylläpitää ja vahvistaa niitä rakenteita, joita me käytämme. Jos emme liikuta kehoamme, keho tulkitsee käyttämättömän rakenteen tarpeettomana ja alkaa vähitellen rapistumaan. Näin ihminen voi rappeutua fyysisesti myös tuki-ja liikuntaelimistön osalta nopeammin, kuin mitä iän myötä tapahtuisi. Tästä syystä riittävä kuormitus on välttämätöntä tuki- ja liikuntaelimistölle, kuten lihaksille, jänteille, rustolle ja luulle sekä liikkeitä ohjaavalle hermostolle. Erityisen tehokasta tuki- ja liikuntaelimistön kunnon ylläpitämiseksi on säännöllinen lihaskuntoharjoittelu. Lihaskunnon ja lihastasapainon parantuessa myös riski monille tuki- ja liikuntaelinsairauksille vähenee. Esimerkiksi selkä- ja niska-hartiaongelmat tai erilaiset nivelvaivat voivat lievittyä ja ikääntyneiden kaatumisriski vähenee.

  Säännöllinen lihaskuntoharjoittelu parantaa myös elimistön sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa ja auttaa useiden pitkäaikaissairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa. Lisäksi hyvä lihaskunto auttaa erilaisissa katastrofitilanteissa ja nopeuttaa toipumista vakavista sairauksista ja vammoista. Moni sairaus voi johtaa myös negatiiviseen kierteeseen, joka voi johtaa liikuntakyvyn menettämiseen tai merkittävään heikkenemiseen. Tässä hyvällä lihaskunnolla ja toimintakyvyllä on tärkeä merkitys toipumisen kannalta.

  Lihaskuntoharjoittelu hidastaa ikääntymistä

  Lihasvoima on huipussaan 20-30 vuoden iässä, jonka jälkeen lihaskunto alkaa vähitellen rapistumaan vauhdin kiihtyessä myöhäisessä keski-iässä. Naisilla lihasvoima heikkenee vaihdevuosista alkaen nopeammin kuin miehillä hormonaalisten muutosten vuoksi. Peliä ei ole kuitenkaan menetetty, vaikka mittariin olisi ehtinyt jo kertyä vuosia, sillä lihasvoimaa on mahdollista kehittää vanhemmallakin iällä. Voimatasoja on mahdollista kehittää oikeanlaisella lihaskuntoharjoittelulla jopa muutamassa viikossa. Lihaskuntoharjoittelu on myös yksi tehokkaimmista  tavoista vahvistaa luustoa.

  Tehokkain vartaloa muokkaava liikuntamuoto

  Sen lisäksi, että lihaskuntoharjoittelulla voi vahvistaa lihaksia ja luustoa sekä ehkäistä useita sairauksia, se on myös tehokkain vartaloa muokkaava liikuntamuoto. Mikäli tavoittelet painonpudotusta tai kiinteytymistä (rasvan poltto ja lihasmassan kasvatus) kannattaa aerobisen liikunnan lisäksi harjoitusohjelmaan sisällyttää mielellään vähintään 2 kertaa viikossa lihaskuntoharjoittelua. Lisääntynyt lihasmassa tarkoittaa myös suurempaa energiankulutusta levossa ja liikunnan aikana, mikä tukee painonhallintaa ja kehonmuokkausta. 

  Lihaskuntoharjoittelu tekee hyvää myös aivoille ja psyykkiselle hyvinvoinnille

  Lihaskuntoharjoittelu on tehokasta myös aivojen toiminnan näkökulmasta ja voi auttaa jopa muistisairauksien ehkäisyssä. Lisäksi lihaskuntoharjoittelulla on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin, kohentaen mielialaa ja vähentäen masennusoireita. Lihaskuntoharjoittelun myötä elimistöön vapautuu endorfiineja eli niin sanottuja “hyvän olon hormoneja”, jotka vähentävät muun muassa alakuloisuutta ja depressiota. Vaikka pysyvien tulosten saamiseksi lihaskuntoharjoittelun tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa, voi kuitenkin huomata, että jo yksikin harjoitus kohentaa mielialaa. 

  Lihaskuntoharjoittelulla voi olla positiivinen vaikutus myös elämänlaatuun, lisäten muun muassa elämän merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä sekä yleistä tyytyväisyyttä elämään. Kun huomaa fyysisen kunnon ja voiman kasvavan, lisää se usein myös itsetuntoa ja minäpystyvyyttä, jolla voi olla suuri vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

  Kokonaisuus kuntoon

  Yhteenvetona voidaan todeta, että lihaskuntoharjoittelulla on valtavasti erilaisia positiivisia vaikutuksia, jotka ulottuvat fyysisestä terveydestä psyykkiseen hyvinvointiin. Riippumatta siitä, onko tavoitteena kehonmuokkaus, painonpudotus tai yksinkertaisesti terveyden ylläpito, säännöllinen lihaskuntoharjoittelu on investointi omaan hyvinvointiin. On syytä silti muistaa, että liikunnasta saatavat terveyshyödyt ovat kuitenkin parhaita, kun harjoittelu on mahdollisimman monipuolista. Kun yhdistetään kestävyysharjoittelu, kehonhuolto  ja lihaskuntoharjoittelu, tuloksena on synergia, joka tekee kokonaisuudesta suuremman kuin osiensa summa. Tämä yhdistelmä tarjoaa monipuolisen lähestymistavan liikuntaan, joka palkitsee moninkertaisesti. 

  Liikunnallisin terveisin, Salla Käsmä