Hukka  | 

Jotain sydämelle, jotain lihaksille ja jotain mielelle

Monipuolinen ja säännöllinen liikkuminen on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn kannalta avaintekijä. Nykypäivän passiivisuus aiheuttaa valtavia yhteiskunnallisia haittoja, mutta ennen kaikkea heikentää merkittävästi yksilöiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.…